Siltumnīcas kopšanas noteikumi

1. Spēcīga vēja vai vētras laikā durvīm un ventilācijas lūkām jābūt aizvērtām.

2. Siltumnīcas tuvumā vai tās iekšpusē aizliegts sakurt atklātu uguni.

3. Polikarbonāta un metāla detaļu tīrīšanai aizliegts izmantot sārmus, skābes, spirtu, metanolu, terpentīnu u.c. Tīrīšanai izmantojiet vājus ziepju šķīdumus, siltu ūdeni un mīkstas lupatiņas.

4. Nedrīkst pieļaut jebkuru asu un durošu priekšmetu iedarbību uz siltumnīcas polikarbonāta detaļām.

5. Jāizvairās no jebkuras mehāniskas iedarbības, kura varētu kaitēt un siltumnīcas detaļām radīt mehāniskus bojājumus.

6. Ziemā regulāri jānotīra sniegs pa siltumnīcas perimetru. Īpaša uzmanība jāpievērš periodos, kad sniegs kļūst irdens un smags (atkusnis, tuvojas pavasaris). 

7. Pēc nepieciešamības ieeļļot durvju un logu eņģes ar tehnisko eļļu.

8. Pēc nepieciešamības nomainīt aizsarglentas uz durvju ailēm.